trykksaker: swiss design

En grafisk presentasjon av den kunsthistoriske perioden kjent som “Swiss Design”, utført som en del av utdannelsen min ved Southampton Solent University. Prosjektet er satt sammen som en bok med løse sider, som hver for seg kan legges ut i et kvadratisk mønster basert på det sveitsiske flagget, for å skape en tidslinje over aktuelle, innflytelsesrike institusjoner og personer i perioden. Alle sidene kan også vendes for å se eksempler av arbeidene til personer som er omtalt på motstående side. Om hele kvadratet vendes vil man derfor se stilens utvikling gjennom eksempler på arbeider fra perioden.

Hele prosjektet ble produsert og innbundet for hånd.

swissdesign_8swissdesign_7swissdesign_4 swissdesign_5 swissdesign_6 swissdesign_2 swissdesign_3