trykksaker: pøbel

Magasinlayout og produksjon av et norsk hip-hop magasin. Prosjektet fikk navnet Pøbel, og ble utført som en del av utdannelsen min ved Norges Kreative Fagskole i Bergen.

pobel_1pobel_2pobel_3