identitet: Fronese Rådgivning

Logo, grafisk profil, hjemmeside og diverse trykksaker for Fronese Rådgivning i Alta – et konsulentfirma med fokus på bedriftsøkonomistyring, virksomheters formalia og forskjellige ledelsesoppgaver. Link til nettsiden: fronese.no

(Foto til nettside: Frank Rune Isaksen)