identitet: Davvin

Logo for Miljøvernbevegelsen Davvin, og skisser til en komplett grafisk profil som ikke ble fullført. Davvin er en studentorganisasjon som i hovedsak jobber for vern av naturområdene i nord, med fanesaker som bl.a. sjødeponi i Kvalsund.